"Üzleti és emberi jogok" a Volkswagen-csoport szolgáltatásaiban

"Üzleti és emberi jogok" a Volkswagen-csoport szolgáltatásaiban

Ez mit jelent?

Az emberi jogok tiszteletben tartása a Volkswagen legfőbb prioritása: meggyőződésünk, hogy a fenntartható gazdasági működés csak etikus és tisztességes magatartással lehetséges. Üzleti tevékenységünkkel összefüggésben teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az emberi jogok mellett. Megerősítjük elkötelezettségünket a vonatkozó nemzetközi egyezmények és nyilatkozatok, különösen a Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normái mellett.

*Üzleti tevékenységünket az ENSZ "Üzleti és emberi jogi alapelvei"-vel (UNGP) összhangban alakítjuk ki. Az ENSZ Globális Megállapodásának tíz alapelve fő pillére csoportunk tevékenységének. Az UNGP-vel összhangban tiszteletben tartjuk az egyetemes emberi jogokat, még azokban az államokban is, ahol a nemzeti törvények nem érik el a nemzetközi normák által biztosított védelem szintjét, és elősegítjük ez utóbbiak előmozdítását.

Folyamatosan fejlesztve folyamatainkat és rendszereinket, valamint előremutató intézkedésekkel igyekszünk vezető szerepet vállalni az autóiparban az emberi jogok vállalati tiszteletben tartása terén. A Volkswagen Csoporton belül a szociális fenntarthatóságnak régi hagyománya van - mindig a munkavállalókkal és szociális partnereinkkel konzultálva. Az egyeztetés eredményeként vállalatunknál "kiemelkedő üzleti és emberi jogi kérdések" a következők:

A Volkswagen üzleti és emberi jogi prioritásai

Munkajogok

Azon dolgozunk, hogy a Volkswagen-csoporton és a csoporthoz tartozó vállalatokon belül biztosítsuk a jó munkakörülményeket, valamint az egyesülési és kollektív tárgyalási szabadságot. Az emberi jogok súlyos megsértése, mint például a gyermek- vagy kényszermunka, elfogadhatatlan. A munkakörülményekkel kapcsolatban hivatkozunk a brit "Modern Slavery Act"-ről szóló aktuális nyilatkozatunkra, valamint a Magatartási alapelvekre és az Üzleti partnerek magatartási alapelveire.

Tolerancia

Fontos számunkra a toleráns és megkülönböztetésmentes együttműködés. Támogatjuk az esélyegyenlőséget minden munkavállaló számára, és értékeljük a kulturális sokszínűséget, az egymás iránti tiszteletteljes interakciót és a kölcsönös tiszteletet.

Biztonság

Ha egy személy biztonsága veszélybe kerül, azonnal és megfelelően reagálunk.

Volkswagen dokumentumok, nyilatkozatok

Az "üzlet és az emberi jogok" iránti elkötelezettségünk nyilatkozatainkban is megnyilvánul, amelyeket a Csoport igazgatótanácsa fogadott el.

Ezek közül is a legfontosabbak:

- A Volkswagen-csoport nyilatkozata a szociális jogokról, az ipari kapcsolatokról és az "üzleti és emberi jogokról" (Nyilatkozat a szociális jogokról): A szociális partnerekkel kötött Nyilatkozat a szociális jogokról a Volkswagen-csoport szociális és ipari kapcsolatainak kötelező alapelveit határozza meg, mind a vállalaton belül, mind az üzleti partnerekkel. Ezen kívül a Volkswagen-csoport a vállalati felelősségvállalás részeként elveket és célokat határoz meg, különösen az emberi jogi gondossági kötelezettséget. Ugyanakkor a szociális jogokról szóló nyilatkozat az üzleti és emberi jogok küldetésnyilatkozataként szolgál.

- Magatartási alapelvek (CoC): Ez a kódex a Volkswagen-csoport minden alkalmazottja számára kötelező érvényű cselekvési irányelv és a Compliance Management System (CMS) alapja. A CoC gyakorlati támogatást és útmutatást nyújt a mindennapi munkához. A "Felelősségünk a társadalom tagjaként" című fejezet az emberi jogok, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód témakörével foglalkozik. A Csoport minden alkalmazottja rendszeres képzésben részesül a CoC-ről.

- Üzleti partnerek magatartási kódexe (CoC BP): Ebben a dokumentumban a Volkswagen-csoport megfogalmazza elvárásait üzleti partnereinek üzleti tevékenységük során tanúsított magatartásával és viselkedésével kapcsolatban. Az emberi és munkajogok központi követelményeket jelentenek. Az üzleti partnereknek az üzleti kapcsolatok megkezdése előtt teljes mértékben el kell fogadniuk a CoC BP-t.

 

Üzletpolitikánkkal kapcsolatos további elköteleződéseink:

Szomszédság és társadalom

A társadalom tagjaként felelősségünk nem korlátozódik a vállalat telephelyére. Figyelembe vesszük, hogy vállalati tevékenységünk milyen hatással van a környékünkre, a helyi közösségekre és általában a társadalomra - egyszóval az érintettek minden csoportjára. Amennyiben lehetséges, párbeszédet folytatunk az érdekelt felekkel, és adott esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket az emberi jogok hatékony védelme érdekében.** Tiszteletben tartjuk az érintett érdekelt felek jogait, különösen a kiszolgáltatott csoportok jogait. Ez vonatkozik az emberi jogi következményekkel járó környezeti eseményekre is.***

A "Volkswagen Sustainability" és a "Social Business Team" nevű belső részlegek olyan konkrét társadalmi projektekkel és partnerségekkel foglalkoznak, amelyek pozitívan járulhatnak hozzá az emberi jogok előmozdításához.

Felelősségünk

A Volkswagen-csoportban folyamatos párbeszéd és szoros koordináció folyik a különböző funkciók, részlegek és a csoport egységei között az üzleti és emberi jogok témakörében. A "Center of Competence Group Business and Human Rights" csoportfunkció a Group Compliance divízió része. Az "üzleti és emberi jogok" fókuszterületnek a meglévő Compliance Management System (CMS) rendszerünkbe történő integrálásával rögzítjük emberi jogi gondossági kötelezettségünket. Az integráció az ENSZ üzleti és emberi jogi átvilágításra vonatkozó követelményeit és iránymutatásait követi. Az alapvető összetevők a következők: 1) a kockázatok felismerése, 2) a kockázatok mérséklése, 3) az intézkedések végrehajtásának kísérése és támogatása, valamint 4) a jelentéstétel.

A megfelelés során kockázatalapú megközelítést alkalmaznak a kategorizált vállalati emberi jogi kockázatokra, hogy ezek átláthatóvá váljanak, és minimalizálják ezeket a kockázatokat:  A vállalati telephelyeket rendszeresen kategorizálják. Ez részletesebb helyszíni elemzéseket eredményezhet, ha a potenciális emberi jogi hatásokkal járó jelzések ezt szükségessé teszik. Ezt a megközelítést megelőző intézkedések egészítik ki, mint például a munkavállalók és vállalkozók képzése az irányítási rendszerek kiigazítása vagy tudatosítása érdekében. A CMS folyamatos ellenőrzés és fejlesztés tárgyát képezi.

A vállalati emberi jogok megsértése esetén a panaszkezelési és bejelentő rendszerek működnek. A jogsértéseket bárki bejelentheti a bejelentő rendszeren keresztül.

Az "Üzleti és emberi jogok" fókuszterületre vonatkozó külső jelentéstételért és a fenntarthatóságért a "Business" & Emberi jogok" csoport koordinációs részlege felel.

.További részletek a jelenlegi Fenntarthatósági jelentésünkben találhatók.

* Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát kodifikálja a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. Az ENSZ üzleti és emberi jogi iránymutatásai kapcsolódnak az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányadó elveihez. Különösen fontosak a konfliktusövezetekből és a magas kockázatú területekről származó ásványi anyagok felelős ellátási láncainak támogatására vonatkozó, a kellő gondosság elvének teljesítésére vonatkozó OECD-irányelvek. Az irányelvekkel kapcsolatos további információk itt találhatók.

** Vö. az ENSZ 18. iránymutatásával, amely az emberi jogokkal kapcsolatos kellő gondossággal összefüggésben átfogó üzleti elemzést tesz szükségessé az érintett személyek csoportjaira vonatkozóan, függetlenül a saját munkavállalóktól.

*** További információk a Volkswagen ökológiai fenntarthatóságáról a https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/environment.html oldalon találhatók.